deprem-sensoru

ELEKTROMEKANİK DEPREM SENSÖRÜ

Gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında TSE Standardında belirtilen ivme değerlerinde ki sarsıntılarda deprem hareketini algılar ve Doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Selenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak keser. 

SİSMİK HAREKETİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI 

Gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında TSE Standardında belirtilen ivme değerlerinde ki sarsıntılarda deprem hareketini algılar ve Doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Solenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak keser. 

Bu durumda Deprem sırasında ve sonrasında binaya giren gaz borularında meydana gelebilecek gaz kacaklarından çıkabilecek patlamalara ve yangınlara karşı önlem alınır. 

Gaz Kesme cihazı Binalar ve Endüstriyel tesislerin güvenliğine yönelik tasarlanmıştır. 
• Elektirik tesisatını devre dışı bırakarak elektirik kontağından doğabilecek yangın riskinin ortadan kalkmasını sağlar. 
• Gaz Kesme cihazı kuru kontaklıdır. İstenildiğinde Gaz Alarm dedektörü, Duman dedektörü ve diğer kontak girişi istenilen durumlarda Gaz Kesme cihazının kuru kontak girişlerine bağlayabilirsiniz. Bu durumda deprem alarmına parallel olarak diğer alarm durumlarında da ( gaz,yangın) Solenoid vana ve kontak çıkışından bağlanan diğer cihazlarda kontrol altına alınmış olur. 
• Acil aydınlatma ve siren sistemlerine bağlanabilir. 
• Jeneratörler deprem sırasında meydana gelen elektirik kesilmesinden dolayı otomatik olarak devreye girip yangın tehlikesi yaratırlar. deprem sensörünün röle çıkışlarından birinin jeneratöre bağlanması bu riski ortadan kaldırır. 

ELEKTROMEKANİK DEPREM SENSÖRÜ – LCD EKRANLI

Gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında TSE Standardında belirtilen ivme değerlerinde ki sarsıntılarda deprem hareketini algılar ve Doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Solenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak keser. Bu durumda Deprem sırasında ve sonrasında binaya giren gaz borularında meydana gelebilecek gaz kacaklarından çıkabilecek patlamalara ve yangınlara karşı önlem alır. 
Gaz Kesme cihazı Binalar ve Endüstriyel tesislerin güvenliğine yönelik tasarlanmıştır. 

MONTAJ YAPILACAK YERİN SEÇİMİ 

Algılama tertibatı (Kontrol Paneli) bina içine, Gaz kesme tertibatı (Solenoid Vana) Ise bina dışındaki tesisat bölümüne montajı yapılmalıdır. deprem algılama cihaz binanın deprem sırasında maruz kalacağı sismik hareketi algılayacak şekilde rijit olarak tespit edilmeli, bu amaçla bina kolon veya kirişleri haricinde bir yer kullanılmamalıdır. 

Aynı zamanda  binada,tesiste yaşayan yada çalışanlar tarafından sesli ve lcd yazıları ile uyarıları fark edilebilecek şekilde montajı yapılmalıdır.