ESSED ELEKTRONIK GÜVENLIK SISTEMLERI
   
 
ESSED
ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş
 
 
 
Untitled Document
ESSED A.Ş
Kurumsal Referanslarımız
İletişim Bilgilerimiz
0216
5750456
 
yangin alarm sistemleri

 

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Yangın algılama sistemleri yangını başlangıç aşamasında algılayarak kısa zaman içinde müdahale edilmesini sağlar. 2002 yılında çıkan binaların yangından korunması hakkında ki yönetmelikle binalarda yangın sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirilmiştir.Yangin sistemlerinin çalışma prensibi dedektörler vasıtasıyla duman,alev ve ısıyı algılamaktır.Ayrıca oluşturulan senaryoya göre asansör,çıkış kapıları,turnikeler ve elektrik sistemi gibi pek çok cihazlara uyarı göndererek olası zararları asgariye indirirler.
 
yangin ihbar sistemi Dedektörler
Optik duman dedektörleri
Kalın partiküllü beyaz duman meydana getiren yangınlarda hızlı cevap verebilen optik algılama yöntemi kullanmaktadır. Optik duman detektörleri, IR ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahiptir.
   
Işın(beam) tipi dedektörler
Işın detektörleri gönderdikleri kızılötesi (IR) veya benzeri ışının, yangının bir belxirtisi olarak kabul edilen duman tarafından engellenmesi prensibine göre çalışır.  Işın detektörleri büyük hacimli mekanlar için idealdir.Alıcı verici ve yansıtıcı modelleri vardır.
   
Alev dedektörleri
Alev detektörleri alevin yaydığı morötesi (UV) ışınları algılayarak yangın alarmı verir. Standartlara uygun bir alev dedektörü  güneş ışınlarındaki morötesi ışınları filtre edebilmelidir.
   

Hava emmeli hassas duman algılama sistemi

Korunan mahalden bir boru şebekesi ile çektiği havayı hassas laser tabanlı dedektörlerde partikül sayma tekniği kullanarak ve sürekli olarak izleyerek çok küçük miktarlarda ki dumanı dahi algılayan sistemlerdir.

İşletmelerin kritik mahallerinde kullanılan bu sistemler gereksiz gaz boşaltmalarını önler,tahliye için zaman kazandırır,çok erken müdahale olduğundan zararı önler,Genel olarak yüksek tavanlı,hızlı hava hareketleri olan geniş alanlar,yüksek kirlenme olanı olan ve aşırı sıcak/ soğuk mahaller,estetik veya göze çarpmayan algılama ihtiyacı olan yerlerde tercih edilir.

 
Isı dedektörleri

Sabit sıcaklık detektörü, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklığı  algılamaktadır.  Ortam sıcaklığının 60°C  sınırında alarm durumuna gelmesi ile çalışır. Sabit Sıcaklık Detektörlerinin,genel amaçlı olarak kullanılan ve 60ºC'ta alarm veren ve 90ºC'ta aktive olan  kazan dairesi, mutfak vb. yerlerde kullanılan modelleri bulunmaktadır.

   
Isı artış dedektörleri

Ani sıcaklık artışlarını algılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. İki ayrı yarı iletken sıcaklık algılayıcısının çıkışlarını karşılaştırarak yangına çok hızlı bir şekilde cevap verebilir.Duman detektörlerinin kullanılmasının uygun olmadığı ortamlarda en yaygın olarak kullanılan detektör tipidir. Çok yavaş sıcaklık artışlarında da sıcaklık 60°C'ye ulaştığında  alarm durumuna geçerler.

Duman, ısı ve alev detektörleri hiçbir zaman bir uygulama için tek başlarına yeterli değildirler. Çoğu zaman bir arada kullanılırlar.Yangına karşı korunacak alanın özelliklerine ve yanma özelliklerine  göre detektör tipleri seçilir.insanlar tarafından algılanan yangın tehlikesinin duyurulması için butonlar kullanılır.

Detektörlerin ve butonların aktive olması durumunda yangın uyarısı bir yangın panosuna ulaşır. Akabinde sistemde bulunan sirenler ve flaşörler devreye girerek ortamda bulunan canlıları yangına karşı uyarılırlar.

Bir yangın sistemine erken uyarıyla birlikte yangına müdahale ve söndürme önem kazanır. Yangının durumuna göre portatif yangın söndürücülerle yangına müdahale edilebileceği gibi, yangının manuel olarak söndürülemeyeceği durumlarda otomatik söndürme sistemleri devreye girer. Portatif ve otomatik söndürücülerin tipini ortamdaki yanma olayının (kağıt, benzin v.b. yangınlar) tipi belirleyeceği gibi ortamın riski de (bilgi işlem odası, ofis ortamı v.b. mahaller) belirler.

Söndürücü olarak kullanılan malzemeler aşağıdadır.

Kuru kimyevi tozlar, CO2, FM200 (HFC-227ea) ve Argon, Azot, İnergen, FE-13 gibi kimyasal bileşimli gazlar, su ve köpük.

Otomatik söndürme sistemleri bazı sulu söndürme sistemleri haricinde algılama sistemleri ile entegre dizayn edilerek kullanılırlar.Söndürme malzemesi ve tipi projenin özelliğine göre seçilmelidir.

 
Butonlar

Adresli Butonlar

Intelligent adresli haberleşme protokollü

Direkt desimal sistemde döner anahtarlar yardımı ile kolay adres girişi

Intelligent adresli tüm dedektörlere uyumlu

Bünyesine entegre mikro monitör modül

Lokal alarm gösterimi için gövde üzerinde uyarı LED'i

Normal durumda yanıp sönen, alarm durumda sürekli yanan uyarı LED'leri.

Özel test anahtarı ile kolay test imkanı

Tam supervize, elektrik kutusuna veya sıva üstü montaja imkan veren yapı

Birçok dilde isteğe bağlı yazı etiketleri, ve aynı zamanda

Avrupa standardı ev/alev sembolü

Korozyona karşı korunmalı elektronik donanım

Yerinde test imkanı

UL onayına ve etiketine sahiptir

 

Konvansiyonel Butonlar

Normalde açık veya normalde kapalı kontak olarak kullanılabilir

Özel test anahtarı ile kolay test imkanı

Tam supervize, elektrik kutusuna veya sıva üstü montaja imkan veren yapı

Birçok dilde isteğe bağlı yazı etiketleri, ve aynı zamanda

Avrupa standardı ev/alev sembolü

Korozyona karşı korunmalı elektronik donanım

Yerinde test imkanı

KR1 her türlü iç ortam koşullarında gömme veya sıva üstü olarak monte edilebilir.

KRS1 modeli IP67 koruma sınıfı ile dış ortamda kullanılabilir

UL onayına ve etiketine sahiptir

 

yangın alarm sistemi image Paneller

Yangın algılama sistemlerinde genel olarak konvansiyonel,analog adresli ve intelligent akıllı adresli sistemler kullanılmaktadır

Konvansiyonel sistemler az sayıda dedektör kullanımı olan az odalı veya bölmeli yerlerde kullanılır.Algılamayı bölge olarak yapar.Analog adresli sistemler çok sayıda dedektör kullanımı gerektiren ve çok bölmeli yerlerde kullanılır. Kablolama kolaylığı, fazla dedektör kullanımına  ve dedektörlere adres tanımlamasına imkan vermesi nedeni ile avantajlıdır.

Sistemin diğer bir özelliği de kontrol panelinden yapılan ayarlama ile tespit edilen değerlere göre algılama yaptırılmasıdır. Adresli yangın ihbar sistemleri bölünmüş alanların fazla olduğu yapılar ile orta ve büyük ölçekli projelerde tercih  edilmektedir.

Akıllı inteligent adresli  sistemler de kablolama ve adresleme analog adresli sistemle aynı olmakla beraber dedektörler kendi üzerlerinde bulunan mikroişlemcileri vasıtasıyla sensörlerden gelen bilgileri kendi hafızalarında bulunan yangın algoritmaları ile karşılaştırarak yangın olup olmadığına karar verirler.Bu işlemi çok süratli yaptığı için çok sayıda dedektör kullanılan projelerde avantaj sağlar ayrıca yalancı alarmlara karşı emniyetlidirler.

Adresli sistemlerde her algılama elemanının bir adresi vardır. Panel ile tüm elemanlar arasında, sürekli bir haberleşme mevcuttur. Bu sayede, her algılama elemanının durumu panele sürekli olarak bildirilir. Yangın çıkan noktadaki dedektör adresini kontrol paneline belirtir. Böylece noktasal bazda algılama yapılır.Bu tip sistemler genişler yapıda olup network edilebilir ve yazılım kontrollü olabilir.

Adresli yangın alarm sistemleri içinde de adresleme teknolojilerine göre alt kategoriler bulunmaktadır.

Adresleme teknolojileri, gelişim sırasına göre, manuel ve otomatik adresli sistemler olarak sıralanabilir. Manuel adresli sistemler, dip-switch, rotary switch veya el tipi adresleme üniteleri ile adreslenmektedir. Otomatik adresli sistemlerde tüm saha ekipmanları panel tarafından otomatik olarak adreslenmektedir.

Manuel olarak adresleme, anahtarlar ile veya el tipi programlama cihazları ile adreslenen sistemlerde kurulum aşamasında her bir adresli cihaz tek tek manuel olarak adreslenmesi gereklidir.

Dip- switch ile adresleme; adresli cihaz arkasında bulunan, bina veya firmaya özel kodlanmış minyatür anahtar konumlarının kombinasyonu ile yapılır. Rotary-switch ile adresleme ; adresli cihaz arkasında bulunan iki haneli döner adres numaratörlerinin  ayarlanması ile yapılır.

Loop serisi adresli cihazlar; panel tarafından otomatik olarak adreslenerek elektronik haritaları oluşturulmaktadır.

Elektronik haritalama yazılımı,  panel tarafından otomatik olarak adreslenen her bir cihaz için, tipi, seri numaraları, kirlilik ve duman seviyeleri, son bakım tarihleri, hat voltajı, hassasiyet seviyeleri gibi birçok verinin raporlanmasını ve online olarak izlenmesini sağlamaktadır. Sistem altyapısındaki problemler, yazılım tarafından otomatik olarak tespit edilip, operatöre bildirilmektedir.

Elektronik harita üzerinde alarm ve/veya arıza kaynakları noktasal olarak tipiyle birlikte tespit edilip bildirilmektedir. Uygulamalarda altyapı ile ilgili karşılaşılan problemler,bağlantı hataları, ters bağlantılar, kablo tesisatında oluşan kısa devre ve açık devreler, şantiye ortamında dedektörlerin kirlenmesi, dedektörün nemden arızalanması gibi durumlar, uygulama projesi ile ilgili arızalarda çevrim hatlarını takip etmek ve arızanın izini sürmek gibi durumlarda arızayı çözmek amacıyla elektronik haritalama yazılımı ve panelden çekilen veriler ile sistemin tek hat şeması kullanılmaktadır.

Adresli cihazların montajı esnasında dedektörlerin arka tarafındaki elektronik kimliklerini belirten etiketler toplanır, bunlar proje üzerinde, cihazın takıldığı mahalleleri  gösteren kısımlara yapıştırılır veya bir tablo halinde  listelenerek bulundukları mahal isimleri yazılır. Panelden otomatik adresleme işlemi bittikten sonra  yazılım ile, tüm sistemin tek hat şeması  üzerinde arıza kaynakları tipleri ile birlikte noktasal olarak görülebilir.

Dedektörler,kendilerini bulundukları ortamın yapısına göre gerekli hassasiyette tutarak sistem güvenilirliğini maksimum durumda tutarlar. Diğer bir özellikleri de kendilerini sürekli test ederek kirlilik ve arıza durumlarında panele sinyal göndererek kullanıcıların sistemi kontrol altında tutmalarına büyük kolaylık sağlamalarıdır.

Sistem merkezinde bulunan, yangın paneline direkt bağlı olan ve üzerinde özel bir program bulunan bilgisayar sayesinde de kullanıcıların herhangi bir alarm veya hata durumunda bu bilgisayar ekranına otomatik olarak açılan kat planı üzerinden noktasal olarak tespit yapılmasına olanak sağlar. Sistem ilk tasarlanma aşamasında binaların değişken kullanıcı yapısı göz önünde tutularak dizayn edilmiştir. Dolayısı ile katlara yerleşecek olanlar veya tadilat yapanlar mevcut yangın hattı üzerine gerekli ilaveleri yaparak yeni bir kablolama veya merkezde herhangi bir ilaveye gerek olmadan sisteme dahil olabilmektedirler.

Yangın ihbar sistemi,kartlı geçiş sistemi ,cctv kamera sistemi,otomasyon ve genel seslendirme sistemleri ile de entegre çalışmaktadır. Yangın ihbarı tesbit edilen bölgeye göre önceden tasarlanmış otomasyon senaryosu otomatik olarak devreye girer. Yangın merdivenleri ve asansör kovalarının basınçlandırması yapılır. Kartlı geçiş sistemi tarafından kontrol edilen kapı ve turnikeler otomatik olarak açılarak personelin binayı hızlı ve kolay bir şekilde boşaltması sağlanır. Genel anons sistemi ile olan bağlantısı ile de gerekli mahallere anons yapılarak personelin yönlendirilmesi ve panik oluşturulmadan binanın doğru ve hızlı bir şekilde boşaltılmasına yardımcı olunur. Asansörlerle olan bağlantısı sayesinde de yangın durumunda tüm asansörlerin en alt kata giderek beklemesi sağlanır. Bu asansörler gerektiğinde sadece itfaiye tarafından özel anahtarı ile kullanılabilirler.CCTV kamera sistemi ile olan bağlantısında ise yangın ihbar sisteminden gelen yangın ihbarı ile ilgili kameralar kayıda başlar , hareketli kameralar yangının olduğu yöne hareket eder ve uzak kullanıcılara görsel ve sesli alarm verir.

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uluslararası standartlar, yangın alarm sistemlerinde periyodik bakım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bakım esnasında, kontrol paneli test moduna alındıktan  sonra, bakım periyoduna bağlı olarak, dedektörlerin belirli bir oranına test aparatları ile alarm  verdirilmelidir. Loop cihazlarda, dedektörün tipi,çalışma hassasiyeti, adresi, üretim tarihi, son bakım tarihi gibi gerekli tüm bilgiler dedektör hafızasında saklanır. Dolayısıyla elektronik haritalama yazılımı üzerinden alınan raporda cihazların bakım tarihleri de kaydedilmiş ve raporlanmış olur. Dedektörlerin geçmişe dönük hafızaları olması, geriye dönük raporlama olanağı da sağlamaktadır. Dedektörlere ilişkin güncel ve geçmiş durum alarm / arıza / kirlilik eğrileri grafik olarak izlenebilmekte ve  raporlanabilmektedir. Adresleme teknolojisi, grafik topoloji özelliği ile  cihazlar teknoloji ve kalite açısından adresli yangın alarm sistemleri segmentin en üst sınıfında yer almaktadır.

 

yangın ihbar sistemleri picture Sirenler

 
Elektronik Sirenler & Flaşörler
Elektronik siren, flaşör ve elektronik siren + flaşör kombine ürünler

14 bağımsız siren sesi üzerinden DIP switchlerle 16 değişik ton kombinasyonu seçilebilir

Dahili ses seviyesi ayarı

   

 
Adresli Elektronik Sirenler & Flaşörler

Mikroprosesör esaslı

14 bağımsız siren sesi üzerinden DIP switchlerle 16 değişik ton kombinasyonu seçilebilir

Dahili ses seviyesi ayarı

 
   
Modüller
Konvansiyonel tip dedektör ve butonların  adreslenebilmesi,fan ve damper gibi duman kontrol cihazlarının, sprinkler sistemlerinin alarm ve arıza sinyallerinin izlenmesi için izleme amaçlı modüllerinin yanı sıra ,sesli/ ışıklı alarm cihazları, sesli tahliye sistemleri, duman kontrol cihazlarının ve diğer bina kontrol sistemlerinin belirlenmiş yangın senaryolarına uygun olarak aktivasyonu için gerekli çıkış modülleri ve kısa devre izolatör modülleri analog adreslenebilir ürün grubu içinde yer almaktadır. Ziton modülleri pano içi ray montajına uygun olarak özel dizayn edilmiştir, küçük boyutlarıyla tesisat ve montaj kolaylığı sağlamaktadır

 

.

Sertifikalar

 

 • Loss Prevention Certification Board (LPCB)

 

 

 • Verbrand Der Schadenversicherer (VdS)

 

 

 • South African Bureau of Standards (SABS)

 

 • Bosch Telecom


Uluslararası standartlar

 • LPCB - UK

 • VDS - Germany

 • PSB - Singapore

 • SSL - Australia

 • NSTL - China

 • BOSEC - Belgium

 • Rome Laboratories - Italy

Essed Elektronik Güvenlik Sistemleri her türlü yangın algılama sistemlerinin projelendirmesi ve montajını başarı ile gerçekleştirmektedir.


yangin alarm, yangin sistemi, yangin sistemleri, yangin alarm sistemi, yangin ihbar sistemi
 
Untitled Document
ESSED ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.
 Prof.Ali Nihat Tarlan cad. ERYILMAZLAR Sokak, IŞIK İş Merkezi Kat : 6 Daire : 6 İÇERENKÖY/ATAŞEHİR
Tel : +90 216 575 04 56
 Fax: +90 216 575 50 12
E-mail : essed@essed.com.tr