Ip Kamera Sistemlerinde Kimliklerin Belirlenmesi ve Tanımlanması